E-Fatura
e-Fatura ile faturalarınızı elektronik ortamda ileterek kağıt, sarf malzemesi, kargo vb. giderlerden tasarruf edin. İş süreçlerinizi sadeleştirirken operasyonunuzu rahatlatın.
E-Defter
e-Defter ile her yıl sonu notere onaylattığınız, bastırdığınız ve fiziksel olarak sakladığınız defterleri elektronik ortamda oluşturup saklayabilirsiniz. Böylece noter, kağıt, muhasebe ve depo giderlerinden tasarruf yapmış olursunuz. Saklama risk yüklerinizi minimize edebilirsiniz.
E-Arşiv
e-Arşiv Faturası ile E-Fatura limiti altında kalan(10 Milyon TL) mükellef ve gerçek kişilere elektronik ortamda fatura göndererek kağıt faturayı ortadan kaldırabilirsiniz.
E-Bilet
e-Bilet ile yolcularınıza elektronik bilet göndererek Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı(GİB) ile tam uyumlu hale gelebilirsiniz. Ayrıca yolcularınızda biletlerine rahatlıkla erişip mali işlemlerde kullanabilirler.