VBT Yazılım SPK Onaylı İzahname Ek-1 Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı Ek-2 VBT Yazılım - Esas Sözleşme Ek-3a VBT Yazılım - 31 Aralık 2018-2019-2020 Özel Bağımsız Denetim Raporu Ek-3b VBT Yazılım - 31 Mart 2021 Özel Bağımsız Denetim Raporu Ek-4 Bağımsız Hukukçu Raporu Ek-5 Bağımsız Hukukçunun Sorumluluk Beyanı Ek-6 VBT Yazılım - Fon Kullanım raporu ve YK Kararı Ek-7 Ortaklar Tarafından Verilen Tüm Taahhütler Ek-8a VBT - Tüm Ortak ve YK Üyelerinin Pay Tebliği 8.1 Beyanları Ek-8b VBT - Tüm Ortak ve YK Üyelerinin Bankacılık Kanunu Beyanları Metro VBT Yazılım Fiyat Tespit Raporu ve Ekinde Sorumluluk Beyanları
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporları
Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporlar